Dyżur konsularny w Bergen.

Ambasada RP w Oslo zapraszam na dyżur konsularny w Bergen 20-21 października 2021 roku.

Dyżur konsularny w Bergen odbędzie się 20 i 21 października 2021 r. pod następującym adresem:  Nylandsveien 31, 5039 Bergen (klasztor Marias Minde).

Na dyżurze będą przyjmowane wyłącznie sprawy paszportowe dotyczące dzieci poniżej 12. roku życia.

Szczegóły na stronie Ambasady tutaj.

Film „Teściowie” w Bergen.

„Teściowie” to film przedstawiający wesele, na którym spotykają się dwie rodziny o zupełnie odmiennym statusie. Fabuła produkcji koncentruje się głównie na relacjach teściów młodej pary.

W roli rodziców pana młodego występują Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński, a panny młodej – Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Jak czytamy w opisie, „Teściowie” to szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To nie jest kolejna komedia romantyczna – to film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel – informują twórcy.

Kiedy: 25.09 godz. 20:00
Gdzie: Cinemateket i Bergen
Bilety: kliknij tutaj.

Norwegia akceptuje unijne certyfikaty COVID (koronasertifikat).

Od 24 czerwca br. Norwegia akceptuje unijne certyfikaty COVID, wydawane m.in. przez Polskę. Wpisane w certyfikat pełne zaszczepienie lub przejście COVID-19 w czasie ostatnich 6 miesięcy zwalnia z wymogów wjazdu do Norwegii.

Od 24 czerwca br. Norwegia akceptuje certyfikaty covidowe (koronasertifikat) wydawane przez kraje UE. Osoby, które zgodnie ze swoim certyfikatem są w pełni zaszczepione lub przechodziły COVID-19 w czasie ostatnich sześciu miesięcy są zwolnione w Norwegii z kwarantanny, testu 24h przed wjazdem, testu na granicy i rejestracji wjazdu.

Dotyczy to polskich certyfikatów (oraz austriackich, bułgarskich, belgijskich, cypryjskich, niemieckich, estońskich, fińskich, francuskich, chorwackich, islandzkich i łotewskich).

Norweski koronasertifikat będzie uznawany w krajach UE od 1 lipca br. W Norwegii można zobaczyć swój koronasertifikat na helsenorge.no

Osoby, które nie używają komputerów i telefonów komórkowych będą mogły zadzwonić na infolinię 815-55-015 (z Norwegii) lub +47-21-89-80-42 (spoza Norwegii) i poprosić o wysłanie koronasertifikat pocztą – na adres wpisany w folkeregisteret, podając swój personnummer.

Link do oficjalnej informacji: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-blir-en-del-av-eus-losning-for-koronasertifikater/id2863309/

Link do informacji UE/EOG: reopen.europa.eu

Link do informacji FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-klart-i-eueos-versjon/
Link do informacji na gov.pl: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/unijny-certyfikat-covid–kiedy-go-szukac-w-telefonie

Źródło tekstu:  Ambasada RP w Oslo.

Norwegia znosi kwarantannę dla osób w pełni zaszczepionych w Norwegii i ozdrowieńców.

Od 11 czerwca 2021 r. godz. 15:00 podróżni, którzy mają norweski koronasertifikat informujący o pełnym zaszczepieniu lub o przejściu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie muszą przechodzić kwarantanny po powrocie z zagranicy.

11 czerwca br. o godz. 15:00 wchodzi w życie przepis, zwalniający z kwarantanny wjazdowej osoby, które zostały w pełni zaszczepione w Norwegii (fullvaksinerte) i osoby, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Należy to udokumentować norweskim koronaseritifikat (będzie on na granicy sprawdzany kodem QR). Na razie dokumentacja z innych krajów nie będzie akceptowana.
Osoby te nie muszą również okazywać negatywnego wyniku testu wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii.
Wszyscy muszą nadal testować się na granicy, więc trzeba się liczyć z długim oczekiwaniem na lotnisku.
Osoby w pełni zaszczepione to m.in. osoby, które otrzymały 2 dawki szczepionki i od drugiej dawki upłynął tydzień. Osoby zaszczepione tylko pierwszą dawką, nie są zwolnione z kwarantanny.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Źródło: Ambasada RP w Oslo, Regjeringen.no

Wyjątki od restrykcji wjazdowych – zmiany w przepisach.

Ze skutkiem od 21 maja zmienią się wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do wykazania, że ​​mieszka się w Norwegii, a tym samym ma się prawo wjazdu.

Rząd zdecydował, że złagodzone zostaną wymagania dotyczące dokumentów, potwierdzających rezydencję cudzoziemców w Norwegii, a tym samym dających prawo wjazdu. Oznacza to, że zarejestrowanie w rejestrze ewidencji ludności nie będzie już dłużej wymagane, do uznania za mieszkańca Norwegii zgodnie z przepisami o restrykcjach wjazdowych. Cudzoziemcy, którzy nie widnieją w rejestrze ewidencji ludności jako zamieszkali w Norwegii, będą musieli przedłożyć inną dokumentację potwierdzającą, że mieszkają w Norwegii. Oznacza to, że muszą przedłożyć dokumentację stałego miejsca zamieszkania w Norwegii, a także muszą być w stanie udowodnić, że wracają po wyjeździe za granicę/tymczasowym pobycie za granicą.

– Postanowiliśmy zmienić przepisy dotyczące wjazdu dla cudzoziemców zamieszkałych w Norwegii. Ministerstwo pracuje obecnie nad nowymi kryteriami i przedstawi bardziej szczegółowe wytyczne przed ich wejściem w życie 21 maja – powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H).

Źródło: regjeringen.no

Konkurs Historyczny PATRIA NOSTRA.

Nabór uczniów do Polskiej Szkoły w Bergen na rok szkolny 2021/2022.

Polska Szkoła im. Marynarki Wojennej RP w Bergen ogłosiła nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdziecie na stronie szkoły – kliknij tutaj.

Źródło: Polska Szkoła w Bergen

Narodowy Spis Ludności.

W dniach 1 kwietnia – 30 września 2021 r. w Polsce prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

W spisie muszą wziąć udział również osoby zameldowane w Polsce, przebywające zagranicą. Szczegółowe informacje i link do udziału w spisie znajdziesz tu: https://spis.gov.pl/ Ulotka informacyjna – https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Ulotka-DL.pdf .
Numer infolinii dot. spisu -+ 48 22 279 99 99.
W spisie można wziąć udział internetowo lub z pomocą infolinii.

Źródło: Ambasada RP w Oslo

Obowiązkowe 10 dni w hotelu kwarantannowym.

Na konferencji prasowej 23 marca br. władze norweskie ogłosiły, że 29 marca br. wejdzie w życie kolejne zaostrzenie zasad kwarantanny w Norwegii.

Jeśli wyjedziesz z Norwegii w podróż zagraniczną, która nie jest konieczna, po powrocie będziesz musiał odbyć całą 10-dniową kwarantanną w hotelu kwarantannowym. Już nie będzie możliwości skrócenia pobytu w hotelu kwarantannowym po 3 dniach.

Przykłady podróży niekoniecznych:

– odwiedziny u rodziny mieszkającej za granicą,

– wyjazd do domku wypoczynkowego poza Norwegią.

Przykłady podróży koniecznych (co należy udokumentować):

– ważna podróż służbowa,

– zobaczenie się z umierającymi rodzicami.

Osoby, które nie udadzą się do hotelu kwarantannowego, będą ukarane.

Jeżeli więc zdecydujesz się wyjechać do Polski na Święta Wielkanocne, pamiętaj, że po powrocie do Norwegii będziesz musiał spędzić 10-dniową kwarantannę w płatnym hotelu kwarantannowym w miejscu przekroczenia granicy.

Źródło tekstu: Ambasada RP w Oslo

Surowsze zasady przy wjeździe do Norwegii.

Rząd zapowiadał, że będą wprowadzane kolejne restrykcje mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rząd chce też uzyskać większą kontrolę i wprowadzić surowsze zasady w przypadku korzystania z hoteli kwarantannowych. Jednocześnie rząd wprowadza system stosowania wąskiego zakresu wyjątków od restrykcji wjazdowych, przyznawanych na wniosek. System dotyczy personelu technicznego i zacznie działać od 20 lutego.

Sytuacja epidemiologiczna w Norwegii, a także w Europie przemawia za tym, że musimy niestety nadal ograniczać maksymalnie liczbę przyjezdnych. Jednocześnie musimy zadbać o utrzymanie aktywności w norweskich przedsiębiorstwach – powiedziała premier Erna Solberg (H).

System o wąskim zakresie stosowania

Rząd w lutym zapowiadał, że zostanie utworzony system stosowania wąskiego zakresu wyjątków przyznawanych na wniosek, dla poszczególnych osób, od których zależy utrzymanie działania gospodarki. Ten system jest już gotowy.

W pierwszej kolejności otwieramy się na personel techniczny, który wykonuje zadania niezbędne dla utrzymania aktywności w norweskich miejscach pracy. Będziemy obserwować, czy z czasem będziemy mogli otworzyć się również na innych pracowników. Do szczegółów na ten temat powrócimy po całościowej ocenie sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb gospodarki – oznajmiła minister gospodarki Iselin Nybø (V).

Ten system nie rozwiąże problemów gospodarki związanych z zapotrzebowaniem na pracowników do wykonywania zwykłych zadań. Zbyt duże jest ryzyko związane z otwarciem kraju na tak dużą liczbę osób. System obejmuje pracowników zagranicznych posiadających kompetencje techniczne, które są niezbędne do montażu, demontażu, doglądania, napraw i utrzymania bądź informowania na temat używania maszyn lub urządzeń technicznych. Taki pracownik musi pozostawać w stosunku pracy na etat lub zlecenie z przedsiębiorstwem, które składa wniosek. Warunkiem jest to, żeby jego praca była konieczna do utrzymania działalności przedsiębiorstwa.

Systemem będzie zarządzać Sjøfartsdirektoratet (ministerstwo żeglugi), a przedsiębiorstwa mogą składać wnioski za pośrednictwem Altinn od soboty 20 lutego od godz. 10.00.

Miejsce odbywania kwarantanny musi być zatwierdzone z wyprzedzeniem

Pracownicy, którzy dostaną pozwolenie na wjazd do Norwegii, wciąż muszą stosować się do surowych zasad odbywania kwarantanny.

Pracodawcy, którzy zapewniają zakwaterowanie pracownikom zagranicznym, muszą najpierw uzyskać zatwierdzenie miejsc zakwaterowania przez Arbeidstilsynet (państwową inspekcję pracy).

– Arbeidstilsynet (państwowa inspekcja pracy) podczas swoich kontroli przeprowadzanych w miejscach zakwaterowania pracowników zagranicznych, wykrywa zbyt wiele przypadków łamania zasad reżimu sanitarnego. Rząd proponuje więc, aby miejsca zakwaterowania były zatwierdzone z wyprzedzeniem tak, aby łatwiej było kontrolować przestrzeganie reżimu sanitarnego – oznajmił minister pracy Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kwarantanna po przybyciu do Norwegii jest wymogiem, jeżeli przybywa się z kraju o podwyższonym poziomie zakażeń. Z zasady kwarantannę odbywa się w hotelu kwarantannowym. Osoby, które przybywają do Norwegii w celu wykonywania pracy bądź zlecenia i mogą udokumentować, że pracodawca zapewnia im możliwość przebywania w zatwierdzonym z wyprzedzeniem miejscu pobytu, nie mają obowiązku mieszkania w hotelu kwarantannowym.

We wniosku do Arbeidstilsynet (państwowej inspekcji pracy) o zatwierdzenie miejsca zakwaterowania, pracodawca musi udokumentować, że jest możliwość mieszkania tam bez wchodzenia w kontakt z innymi osobami. Pracownik ma mieć osobną łazienkę i osobną kuchnie lub dostawę posiłków oraz pokój jednoosobowy wyposażony w telewizję i Internet.

Za rozpatrzenie wniosku przez Arbeidstilsynet (państwową inspekcję pracy) pracodawca musi wynieść opłatę. Oprócz tego, minister pracy zaproponuje przeznaczanie dodatkowych środków dla Arbeidstilsynet (państwowej inspekcji pracy) w zrewidowanym budżecie państwa.

System wchodzi w życie w poniedziałek 22 lutego.

– Żeby móc kontrolować poziom zakażeń w Norwegii, jesteśmy zmuszeni stosować surowe restrykcje w celu ograniczenia przywożenia zakażeń z innych krajów. Wprowadzenie zatwierdzania z wyprzedzeniem nam w tym pomoże – stwierdził minister do spraw dzieci i rodziny Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kary w przypadku niedostosowania się do wymogów dotyczących miejsca pobytu

Rząd uchwalił dziś zmiany w rozporządzeniu o covid-19. W wyniku zmian na pracodawców można nałożyć kary, jeżeli nie dostosują się do wymogów, jakie musi spełnić miejsce pobytu pracowników.

–  Większość przedsiębiorstw to poważne podmioty, które chcą przestrzegać zasad. Potrzebujemy jednak środka dyscyplinującego na podmioty niepoważne, które próbują obchodzić prawo. Niestety również takie przypadki widzieliśmy – oznajmiła minister edukacji Guri Melby (V).

Obostrzenia dotyczące hoteli kwarantannowych

Rząd prowadzi dalsze prace w celu wprowadzenia surowszych zasad i większej kontroli w przypadku korzystania z hoteli kwarantannowych.

Rząd w najbliższym czasie wprowadzi obowiązek meldowania się oraz system rejestracji osób przybywających do hoteli kwarantannowych. Gminy będą codziennie kontrolowały, czy osoby przybyłe do hotelu faktycznie tam przebywają i czy przestrzegane są zasady reżimu sanitarnego.

–  Wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące tego, jak te działania mają być prowadzone. Najważniejsze jest to, że zasady będą surowiej praktykowane oraz uzyskamy większą kontrolę nad osobami, które przebywają w hotelach kwarantannowych – powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H).

Rząd rozważy również zastosowanie innych działań mających zapewnić, aby kwarantanna odbywała się w zadowalający sposób.

Hotele kwarantannowe obowiązują więcej osób

Do tej pory było tak, że osoby przybywające do Norwegii w celach innych niż praca i które nie były zameldowane w Norwegii, mogły przejść kwarantannę w innym niż hotel kwarantannowy, dostosowanym do tego celu miejscu pobytu. Ta możliwość będzie teraz ograniczona. Od teraz z zasady ta grupa musi przejść kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Od teraz możliwość objęcia wyjątkiem od zasady wymogu mieszkania w hotelu kwarantannowym będą miały tylko te osoby, które przybywają do Norwegii ze szczególnych powodów, takich jak kontakt z własnymi dziećmi lub uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych. Obowiązuje to zarówno Norwegów, jak i obcokrajowców. Takie osoby muszą przedstawić zaświadczenie o posiadaniu innego dostosowanego miejsca pobytu w okresie kwarantanny.

–  Osoby zamieszkałe w Norwegii bez zameldowania mogą przejść kwarantannę wyłącznie w miejscu swojego stałego zamieszkania, o ile spełnia ono wymogi stawiane odpowiedniemu miejscu pobytu. Oznacza to możliwość uniknięcia bliskich kontaktów z innymi osobami, osobny pokój dla osoby na kwarantannie, z osobną łazienką, osobną kuchnią lub dostawami posiłków – wyjaśnia Mæland. Jeżeli mieszkanie jest wynajmowane, zgodnie z tym przepisem umowa najmu musi być zawarta na co najmniej 6 miesięcy, żeby mieszkanie można było uznać za „stałe miejsce zamieszkania” – dodała Mæland.

Przepis precyzuje też, że osoby będące członkami wspólnego gospodarstwa domowego, które przyjeżdżają do Norwegii razem, mogą przejść kwarantannę w tym samym miejscu i nie jest wtedy wymagany osobny pokój, osobna łazienka i osobna kuchnia. Dzięki temu z przepisu jaśniej wynika, że dotyczy on jedynie małżonków, konkubentów oraz ich dzieci.

–  Zmiany te wprowadzamy po to, aby mieć pewność, że podróżujący do Norwegii przebywają w miejscu, które nadaje się do odbywania kwarantanny oraz aby zwiększyć kontrolę nad przestrzeganiem zasad kwarantanny – powiedziała Mæland.

Nowe zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

Rząd opracował wiele nowych zaleceń:

  • Członków gospodarstwa domowego mieszkających razem z osobą, która przechodzi kwarantannę z powodu przyjazdu do Norwegii, wzywa się do pozostania na kwarantannie, jeżeli nie mają osobnych sypialni, łazienek lub trudno jest im utrzymać dwumetrowy dystans.
  • Osoby mieszkające razem z osobami przebywającymi na kwarantannie z powodu przyjazdu do Norwegii wzywa się do przetestowania się siódmego dnia po przyjeździe, nawet jeżeli te osoby same nie były na kwarantannie.
  • Gminy wzywa się do zorganizowania oferty miejsc do odbywania kwarantanny dla gospodarstw domowych, w których nie można utrzymać wystarczającego dystansu.

Rząd wprowadzi również nowe obowiązki:

  • Wprowadza się nakaz poddania się testowi siódmego dnia, dla wszystkich przyjezdnych, którzy nie przebywają w hotelu kwarantannowym.
  • Na gminy nakłada się obowiązek, w stopniu na jaki pozwalają możliwości przeprowadzania testów, umożliwienia dobrowolnego poddania się testom w siódmym dniu osobom przebywającym w hotelach kwarantannowych.

Rząd wyprowadza następująca obostrzenia dotyczące zasad reżimu sanitarnego:

  • Usuwa się wyjątek od wymogu posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego na 24 godziny przed przybyciem do Norwegii w przypadku małżonków, konkubentów lub dzieci wydelegowanych urzędników służby zagranicznej.
  • Usuwa się wyjątek od wymogu posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego na 24 godziny przed przybyciem do Norwegii dla personelu wojskowego, wymienionego w § 1-7 ustęp drugi lub trzeci rozporządzenia o obcokrajowcach, przybywającego do Norwegii transportem niekomercyjnym.
  • Wyjątek od wymogu przejścia kwarantanny dla personelu lotniczego oraz personelu obsługi pociągów towarowych pozostaje, jednak wprowadza się zmianę polegającą na tym, że personel lotniczy zamiast poddania się testom w ciągu doby poddaje się testom na granicy przy wjeździe. Zasady dotyczące testowania personelu obsługi pociągów pozostają bez zmian.
  • Wyjątek, który wprowadza szczególne zasady dotyczące kwarantanny po przyjeździe dla personelu wojskowego, zostaje zmieniony w ten sposób, że nieprzekraczalna górna granica kohorty przebywającej razem na kwarantannie zostaje ustalona na 10 osób.
  • Wprowadza się wymóg dotyczący kierowców zawodowych, których nie obowiązuje wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu na granicy ani wymóg przejścia kwarantanny w czasie pracy, polegający na obowiązku noszenia maseczki we wszystkich sytuacjach, w których znajdują się oni poza pojazdem w miejscach, w których przebywają inni ludzie.

Wszystkie zmiany, przy których nie podano osobnej daty wejścia w życie, zaczynają obowiązywać o północy w nocy na wtorek 23 lutego.

Źródło tekstu: regjeringen.no/