Monthly Archives: maj 2016

Prezydent Andrzej Duda w Norwegii.

W niedzielę od spotkania z przedstawicielami Polonii w ambasadzie RP w Oslo, rozpoczęła się wizyta Pary Prezydenckiej RP w Królestwie Norwegii.

„Składam wizytę, by nadać jeszcze większy rozmach relacjom polsko-norweskim” – podkreślił Prezydent w przemówieniu.

Zaznaczył, że podczas spotkania z królem Haraldem V i premier Erną Solberg będzie rozmawiał o przyszłej współpracy w zakresie energetyki, budownictwa, współpracy wojskowej, naukowej, nowych technologii; o tym wszystkim, co jest ważne dla rozwoju współczesnej gospodarki i bezpieczeństwa.

Prezydent podziękował Polonii za prowadzenie polskich szkół, za nauczanie języka polskiego i krzewienie polskiej kultury. Przypomniał, że obchodzimy Rok Henryka Sienkiewicza, przywiózł w prezencie dla Polskich Szkół Sobotnich książki pisarza.

„Obiecuję, że będę rozmawiał z władzami norweskimi także o tym, żeby ułatwić możliwości nauczania języka polskiego tutaj w Norwegii” – powiedział.

Przypomniał, że złożył w Sejmie projekt ustawy, która zrównuje status uczniów szkół polskich poza granicami kraju ze statusem uczniów w Polsce, m.in. przyznając im prawo do legitymacji szkolnej uprawniającej do zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego w Polsce.

„Wierzę, że Polska młodzież będzie odwiedzała swoją ojczyznę. Może to nie jest wiele, ale to pewien symbol tego, że kiedy przyjeżdżacie do Polski, to jesteście także u siebie”- powiedział Prezydent. Poinformował również, że w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi nauczycieli polonijnych.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Ordery przyznano „za wybitne zasługi na rzecz środowisk polonijnych, krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych”.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Elżbieta Borgso. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Bogdan Kulas, Hanna Matras-Sand oraz Grażyna Zagierska.

Prezydent przyznał też Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi Norwegii Haraldowi Lydersenowi; odbierze on odznaczenie w poniedziałek z rąk ambasadora Polski w Królestwie Norwegii Stefana Czmura.

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy potrwa cztery dni. W poniedziałkowy wieczór para prezydencka będzie gościć na oficjalnym obiedzie wydanym przez królewską parę. Kolejny dzień rozpoczną kwestie ekonomiczne. Prezydent Andrzej Duda i król Harald V zainaugurują obrady Polsko-Norweskiego Forum Gospodarczego. Do udziału w forum zaproszeni zostali przedstawiciele polskiego przemysłu stoczniowego, zbrojeniowego oraz branży energetycznej.

Prezydent będzie również tego dnia świadkiem podpisania przez Polską Grupę Zbrojeniową listu intencyjnego z norweskim koncernem zbrojeniowym Kongsberg Defence Systems.

We wtorek Andrzej Duda przeprowadzi rozmowy wojskowe w bazie Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Norwegii. Prezydent przedstawi wykład w Instytucie Noblowskim, w którym będzie mówił na temat znaczenia przestrzegania prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie.

Ostatniego dnia wizyty w Norwegii, w środę Para Prezydencka RP odwiedzi północ Norwegii, pojedzie do miejscowości Hakvik, niedaleko historycznego Narwiku, gdzie w czasie drugiej wojny światowej walczyło wielu Polaków. Odwiedzi tam odrestaurowany w 2015 roku cmentarz z grobami polskich żołnierzy.

Tekst i zdjęcia – Magdalena Ihnatowicz

2 14 23 25

Uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W pierwszy majowy weekend uczniowie Polskiej Szkoły w Bergen, wspólnie z rodzicami, nauczycielami, jak również Polonią świętowali 225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3-go Maja. Zaprezentowali inscenizację wydarzeń z 3 maja 1791 roku zarówno w szkole, jak i w Krypcie przy polskim kościele św. Pawła w Bergen.

225 lat temu Polska, u schyłku swoich wolnych dni, spisała swój porządek państwowy, czyli konstytucję. Nie cieszyła się nią długo, bo obce mocarstwa po raz kolejny sięgnęły po polskie ziemie. Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

Dziś większość z nas nie przywiązuje większej wagi do historycznych wydarzeń, jednak Polska Szkoła krzewi wśród młodych Polakach poczucie przynależności do kraju, szacunek do jej historii i tradycji. Buduje więzi i pokazuje wartości, które w obliczu zmieniającego się świata często odchodzą na dalszy plan.

– Warto się czasem zatrzymać i zastanowić – powiedział jeden z uczestniczących w obchodach mężczyzn. Dostrzeżenie tych wartości to jeden z najważniejszych celów naszych szkolnych działań. I właśnie dlatego zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i wychowawcy włożyli ogrom pracy, by przygotować uczniów do wspólnego świętowania.

Tym razem w inscenizacji wydarzeń z końca XVIII wieku wzięli udział nie tylko starsi uczniowie, ale także młodsze dzieci. Połączyliśmy siły uczniów klasy I, II, IV i V. Dając młodszym szansę uczestnictwa we wspólnym świętowaniu, nie tylko pokazujemy więzi z krajem rodzinnym, ale także pozwalamy przełamywać bariery strachu. A to wszystko, jak wiadomo, jest częścią procesu nauczania. I choć nie wszystko się zawsze udaje, to każde przedsięwzięcie uważamy za sukces.

Zmagania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szlachtą, jak również przywódcami obcych mocarstw obejrzeli goście specjalni. W szkole gościliśmy dowódcę ORP Kontradmirał Xawery Czernicki – ppor Wojciecha Paprotnego oraz zastępcę dowódcy okrętu por Michała Bumbula. Było to dla nas ogromne wyróżnienie. Podobnie, jak i dla dowództwa ORP, którego jedną z zadań jest promowanie i wspieranie polskości poza granicami kraju.
– Niech żyje król! Niech żyje konstytucja! – dało się słyszeć słowa szlachcianki powtarzane przez tłum zgromadzonych na placu obywateli ówczesnej Polski.
I choć dziś Polska króla nie ma, to konstytucja nadal jest najważniejszym dokumentem państwowym regulującym prawa i obowiązki obywateli. Tego czas nie zmienił.
***
Ogromne podziękowania należą się nie tylko uczniom i wychowawcom, ale przede wszystkim rodzicom, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie, a także uszycie strojów dla dzieci, rekwizytów i dopilnowali, aby dzieci nauczyły się tekstu. Nie zapominamy także o tych, którzy upiekli ciasta na spotkanie w Krypcie i wszystkich tych, których zazwyczaj nie widać, a którzy poświęcają swój czas i pomagają w przygotowywaniu dekoracji, obsłudze sprzętu nagłaśniającego, sklepiku, robieniu zdjęć i sprzątaniu.
Bez naszych dzieci nie byłoby Polskiej Szkoły, ale nie byłoby jej również bez rodziców. I za to wszystkim bardzo dziękujemy! Za wspólną pracę, chęci, za dobre słowa i bezinteresowne wsparcie.

Iwona Mazurek – Orłowska
Koordynator ds. dydaktycznych

fot. B. Dobrosielska
fot. O. Giak

zdjęcie 2 zdjęcie 4 zdjęcie nr 1 zdjęcie nr 5

Teatrzyk dla dzieci: Szewczyk Dratewka

Szewczyk Dratewka w szkole