Monthly Archives: lipiec 2018

Kranówka zakażona bakteriami E. coli

W niedzielę 15 lipca władze Bergen poinformowały mieszkańców centrum o wykrytych w miejskiej wodzie bakteriach E. coli. Najprawdopodobniej do skażenia doszło za sprawą uszkodzenia instalacji wodociągowej na ulicy Møllendalsveien, która leży bezpośrednio przy rurach odprowadzających ścieki.

Osobom dotkniętym problemem wysłano już wiadomości sms z odpowiednimi zaleceniami. Natomiast mieszkańcy Nygårdshøyd, którzy nie dostali żadnej informacji proszeni są o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 55 56 78 15) w celu potwierdzenia, czy woda w ich kranach nadaje się do picia.