Monthly Archives: sierpień 2020

Zmiana w wysokości barnetrygd.

Od 1 września 2020 zasiłek na każde dziecko poniżej 6 lat zostanie zwiększony o 300 koron i będzie wynosić 1354 koron.

Zwiększony zasiłek będzie wypłacany do ostatniego miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 6 lat. Po tym terminie, dodatek nie będzie przyznawany.

Większość osób już we wrześniu otrzyma zasiłek na dziecko według nowej stawki. Brak dodatku w danym miesiącu oznaczać będzie, że kwota zostanie wypłacona dopiero w październiku.

Nowe, aktualne stawki wyglądają następująco:

  • zwykły barnetrygd na dzieci poniżej 6 roku życia – 1354 kr/miesiąc
  • zwykły barnetrygd na dzieci powyżej 6 roku życia – 1054 kr/miesiąc