Monthly Archives: kwiecień 2021

Narodowy Spis Ludności.

W dniach 1 kwietnia – 30 września 2021 r. w Polsce prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

W spisie muszą wziąć udział również osoby zameldowane w Polsce, przebywające zagranicą. Szczegółowe informacje i link do udziału w spisie znajdziesz tu: https://spis.gov.pl/ Ulotka informacyjna – https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Ulotka-DL.pdf .
Numer infolinii dot. spisu -+ 48 22 279 99 99.
W spisie można wziąć udział internetowo lub z pomocą infolinii.

Źródło: Ambasada RP w Oslo