Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Bergen.

W tym roku organizatorem Zjazdu w dniach 9-12 czerwca jest Bergen.

Zjazdy Hanzy odbywają się co roku w innym mieście i w innym kraju. Zjazd Hanzy daje możliwość miastu będącemu organizatorem zaprezentowania szerokiej publiczności swojej tradycji,historii,jak też kulturalnego i gospodarczego znaczenia. Na Zjazd Hanzy Miasto-organizator Zjazdu zaprasza wszystkie miasta hanzeatyckie.

Program Zjazdu znajdziecie na stronie: http://hansa2016.no/