Stefan Czmur – Ambasador RP w Królestwie Norwegii.

Zastanawialiście się kiedyś kim jest Ambasador RP w Królestwie Norwegii? Na stronie Ambasady RP znajduje się życiorys Pana Ambasadora Stefan Czmura, który pozwoliliśmy sobie wkleić na naszą stronę. Krótki filmik z Ambasadorem znajdziecie także tutaj 🙂

Stefan Czmur – Ur. w 1949 r. w Bolesławcu. W 1968 wstąpił do Wojska Polskiego służąc początkowo w wojskach łączności, a następnie w Siłach Powietrznych. W 1980 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie, w 1999 Air War College Uniwersytetu Lotniczego w Maxwell AFB w Stanach Zjednoczonych, a w 2005  Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 1984 jest doktorem nauk wojskowych.
Od 1980 pracował jako nauczyciel akademicki w Akademii Sztabu Generalnego. W latach 1986-1987 pełnił służbę w sztabie 4 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Od 1990 pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej.
Od 2000 na kierowniczych stanowiskach w Sztabie Generalnym WP. Był kolejno szefem Oddziału Strategii Wojskowej, zastępca szefa Zarządu Strategicznego i zastępcą szefa Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych. W 2003 objął stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych. Był jednym z współautorów programów rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2003 – 2010 ukierunkowanych na transformację związaną z wstąpieniem Polski do NATO. W 2005 został awansowany do stopnia generała brygady.
Od 2005 w Kwaterze Głównej NATO na stanowisku zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowym NATO i Unii Europejskiej. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie udziału polskich jednostek wojskowych w operacjach NATO. Brał udział w pracach związanych z reformą systemu dowodzenia Sojuszu, rozwojem nowych zdolności obronnych, a także współpracą z partnerami NATO. W 2009 po powrocie do kraju objął funkcję doradcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. Franciszka Gągora.
Od stycznia 2010 roku, po zwolnieniu z wojska pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był radcą ministra w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. Zajmował się głównie Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej oraz aspektami bezpieczeństwa militarnego, w tym koncepcją strategiczną NATO. Był współautorem polskich propozycji rozwoju zdolności obronnych Unii Europejskich.
13 czerwca 2012 mianowany przez Prezydenta RP Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Królestwie Norwegii i Republice Islandii.
Mówi po angielsku. Dobrze zna rosyjski. Jest autorem lub współautorem książek, głównie o tematyce historyczno – wojskowej i artykułów naukowych oraz popularno – naukowych z dziedziny strategii i polityki bezpieczeństwa. Publikował także artykuły w prasie codziennej i czasopismach.
Interesuje się historią wojskowości i muzyką klasyczną. Zbiera odznaki wojskowe i stare banknoty. Żonaty od 1972 z Grażyną Marią Czmur. Ma córkę Dagmarę (1972) i syna Michała (1981).

źródło: Ambasada RP w Oslo /www.oslo.msz.gov.pl/