Teatrzyk dla dzieci: Szewczyk Dratewka

Szewczyk Dratewka w szkole