Wychowanie dziecka dwujęzycznego.

Wychowanie dziecka dwujęzycznego wymaga ogromnego wysiłku ze strony rodziców, i jak poradzić sobie z takim wyzwaniem, pisze do nas pani Sylwia Kolasa, która pracuje jako logopeda w Polskiej Szkole w Bergen oraz prowadzi stronę Polski Logopeda w Bergen.

Dzieci, które mieszkają w Norwegii od urodzenia oraz te, które przyjechały tu przed 7 rokiem życia, czyli kiedy ich rozwój mowy nie został jeszcze w pełni zakończony, nie nauczą się języka polskiego w takim samym stopniu, jak ich rówieśnicy w kraju. Dzieję się tak dlatego, że w szkole nie ma języka polskiego, a rodzice nie rozumieją konieczności zwiększania ilości i jakości wypowiedzi w języku polskim wobec dzieci. Przyswajanie języka polskiego powinno odbywać się w warunkach naturalnych: w domu, podczas rodzinnych wyjazdów, w szkole.

Rodzice powinni skupiać się na zwiększaniu zasobu słownictwa u swoich dzieci oraz na poprawnym budowaniu zdań pod względem gramatycznym. Dzięki tym staraniom stworzymy warunki umożliwiające prawidłowy rozwój dzieci dwujęzycznych. Najczęściej obowiązki domowe rodziców, zmęczenie dzieci powodują, że język polski staje się językiem szybkiej i kolokwialnej komunikacji. Co robić, żeby tak się nie działo?

Po pierwsze, warto tak zorganizować czas i życie rodziny, aby dziecko uczyło się języka polskiego w sposób naturalny oraz poprzez nauczanie. Zadaniem rodzica jest zapewnienie dziecku warunków do naturalnego przyswajania języka polskiego oraz pełnienie roli nauczyciela tego języka przy współpracy z pedagogiem i logopedą.

Trzeba przyjąć zasadę kształtowania języka polskiego jako języka drugiego, ponieważ dla większości dzieci nie jest on ani językiem obcym ani w pełni ojczystym. Język polski pełni rolę języka etnicznego, odziedziczonego, którym posługuję się jedynie w środowisku rodzinnym. Taki sposób nauczania języka polskiego jest trudny do zaakceptowania przez niektórych rodziców. Ale tylko wtedy damy dziecku szanse na opanowanie języka w podobnym stopniu do jego rówieśników w kraju i otworzymy przed nim wszystkie możliwości, jakie niesie za sobą dwujęzyczność. Niedostateczne wspieranie rozwoju języka polskiego oraz norweskiego może przyczynić się do braku kompetencji językowej w jednym lub w obu językach. Innymi słowy, dziecko będzie mówiło źle po polsku i źle po norwesku. Wpłynie to negatywnie na cały przebieg edukacji dziecka, jego perspektywy w Norwegii lub plany powrotu do kraju.

Po trzecie, opanowanie i doskonalenie języka polskiego pozwala rodzicom na prowadzenie poważnych i interesujących rozmów z dziećmi – nie tylko w codziennej komunikacji. Umożliwi to rodzicom pełnienie ich naturalnej roli, czyli kształtowania w dziecku tożsamości, osobowości, przekazania wartości kulturowych, tradycji i omówienie różnic występujących w nowej kulturze. Wzbogacanie słownictwa, umiejętność poprawnego budowania zdań w języku polskim, poprawi skuteczność komunikacji, co korzystnie wpłynie na postrzeganie rodziców przez dziecko.

Kolejnym istotnym problemem zauważanym przez rodziców dzieci dwujęzycznych jest nieprawidłowy sposób wypowiadania polskich głosek. Dzieję się tak, ponieważ język norweski nie wymaga aż tak dużej sprawności motorycznej narządów mowy jak język polski. W języku norweskim – język jest mięśniem bardzo leniwym, ponieważ większość dźwięków realizowanych jest poprzez cofnięcie języka do tyłu lub ułożenie go na dnie jamy ustnej. Dodatkowo, duże różnice w wymowie pomiędzy dialektami również wpływają na jakość artykulacji.

Podczas gdy dzieci doskonalą swój polski, rodzice powinni systematycznie uczyć się języka norweskiego. Dzięki temu będą mogli zrozumieć zasady panujące w społeczeństwie norweskim, z którym identyfikują się ich dzieci. Dzieci rozwijają się najlepiej, kiedy rodzice są otwarci na innych ludzi i odnoszą się z szacunkiem do nowej kultury, w której przecież ich dzieci będą dorastać. Znajomość języka norweskiego stanie się wtedy narzędziem, które umożliwi im zrozumienie świata własnych dzieci – całkowicie innego od tego, w którym sami dorastali.

Sylwia Kolasa – logopeda w Polskiej Szkole w Bergen

www.polskaszkolawbergen.no