Monthly Archives: luty 2013

Podatek MVA (VAT) w Norwegii.

Podatek od towarów i usług MVA to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu podatkiem od wartości dodanej.

Podatnikiem MVA w Norwegii staje się każdy podmiot gospodarczy po przekroczeniu pewnej wysokości swoich obrotów w ciągu 12 miesięcy (2014r- 50 tys.  koron). Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do dodawania określonej ustawowo stawki podatku MVA do swoich usług lub sprzedawanych produktów oraz rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podatkiem naliczonym jest:

 • suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika,
 • suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego (w przypadku importu),

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy lub zwrotu podatku.

Od 1 stycznia 2005 roku stawka podatku od towarów i usług w Norwegii wynosi 25 procent, z wyjątkiem artykułów spożywczych i napojów, dla których stawka wynosi 14 procent. Transport osób itp. oraz bilety kinowe są obłożone 8-procentowym podatkiem MVA.

 

Niektóre towary i usługi są ​​zwolnione od podatku MVA, występuje wtedy tzw. zerowa stawka MVA. Dotyczy to sprzedaży np.: książek, gazet, używanych samochodów.
Niektóre usługi są ​​wyraźnie wyłączone z ustawy o MVA np. usługi opieki nad dzieckiem, usługi zdrowotne i edukacje, kulturalne.

Jak założyć firmę jednoosobową w Norwegii?

Zakładanie firmy jednoosobowej w Norwegii krok po kroku:

 1. Firmę zarejestrujesz w Internecie na stronie Altinn (tutaj).
 2. Kliknij na formularz rejestracji: Samordnet registermelding.
 3. Wybierz metodę logowania.
 4. Wybierz „Ny enhet”.
 5. Wybierz „Enkeltpersonforetak” – firma jednoosobowa.
 6. Wybierz odpowiednią alternatywę dotyczącą podatku MVA (norweski VAT) „Merverdiavgiftsregisteret”.
 7. Wybierz czy twoja firma ma być zarejestrowana w Foretaksregisteret (rejestr przedsiębiorstw).
 8. W polach „Revisor/regnskapsfører” musisz wpisać informację na temat ew. wybranego biura rachunkowego. Księgowość możesz prowadzić sam, jeśli posiadasz wiedzę na te ten temat. Firmy jednoosobowe zazwyczaj nie potrzebują rewizora.
 9. Na stronie „Prokura” większość firm jednoosobowych zaznacza „Nei”.
 10. Przed wysłaniem formularza zostanie on automatycznie sprawdzony. Jeśli jakieś informacje nie zostały wpisane lub zostały wpisane nieprawidłowo zostaniesz o tym poinformowany. W każdej chwili możesz poprawić dane w formularzu.
 11. Na koniec możesz wysłać formularz: „Send til signering”.
 12. Załóż konto bankowe (możesz także używać prywatnego – nie polecamy)
 13. Skontaktuj się z urzędem skarbowym w celu ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Ważne: Jeśli twoja firma będzie zatrudniała pracowników lub zostaniesz płatnikiem MVA (norweski VAT) musisz zarejestrować się w norweskim rejestrze podmiotów gospodarczychEnhetsregisteret,

Ważne: Jeśli twoja firma będzie zajmowała się handlem albo będziesz miał zatrudnionych co najmniej 5 pracowników – musisz zarejestrować firmę w Foretaksregisteret (rejestr przedsiębiorstw). Koszt rejestracji firmy w rejestrze przedsiębiorstw przez Internet to 2265 koron.

(aktualizacja: stan na 22.02.14)