Monthly Archives: marzec 2016

Wartości rodzinne a emigracja – projekt badawczy w Bergen.

Od kwietnia do września 2016 roku Małgorzata Kot, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii przy Polskiej Akademii Nauk będzie stypendystką przy Uniwersytecie w Bergen w ramach programu mobilności studentów i kadry akademickiej EEA Grants. Podczas stypendium będzie realizowała badania dotyczące wartości rodzinnych oraz porównania polskich wartości rodzinnych z norweskimi wśród polskich rodzin mieszkających w Norwegii. Badanie będą realizowane w Bergen i w miarę możliwości w okolicach Bergen.

– Chciałabym zaprosić do udziału w badaniu pary Polaków i Polek, mieszkające w Bergen, z dziećmi oraz pary bezdzietne (małżeńskie oraz kohabitacyjne). Badanie będzie miało formę swobodnego wywiadu przeprowadzanego w języku polskim. Wywiady będę przeprowadzane z poszczególnymi parami indywidualnie. Wszystkie informacje uzyskane w czasie rozmów będą anonimowe – wyjaśnia.

Pary, które chciałyby podzielić się z Panią Małgorzatą swoimi opiniami, przemyśleniami podczas wywiadu, proszone są o kontakt mailowy na adres: malgokot88@gmail.com.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach i wzbogacenia projektu badawczego poprzez podzielenie się swoimi doświadczeniami!

Nabór do Polskiej Szkoły w Bergen na rok szkolny 2016/2017.

nabor