Monthly Archives: sierpień 2017

Warsztaty metodyczne języka polskiego i biblioterapii dla nauczycieli polonijnych.

Na dwutygodniowe warsztaty metodyczne języka polskiego i biblioterapii dla nauczycieli polonijnych, zorganizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pojechała jedna z nauczycielek Polskiej Szkoły w Bergen – Pani Teresa Cierlik. Była również jedynym reprezentantem Norwegii i krajów północnych na szkoleniu.

Zachęcamy do przeczytania zamieszczonej poniżej relacji Pani Teresy Cierlik.

Nauczyciele języka polskiego z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Mołdawii, USA, Francji i Norwegii mieli możliwość dokształcić się w zakresie współczesnej polszczyzny, metodyki języka polskiego, stylistyki, kultury żywego słowa i szkolnych form teatralnych, poznać nowe kierunki w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz wykorzystywania mediów
w nauczaniu języka. Odbyły się też warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne, a także kurs biblioterapii, podczas którego uczestnicy szkoleń mogli przekonać się o znaczeniu tej formy terapii w nowoczesnym procesie nauczania.
Kurs zajęć metodycznych organizatorzy szkoleń przeprowadzili na Uniwersytecie Pedagogicznym we współpracy z tą instytucją edukacyjną. Opiekunem kursu był Ryszard Jacek Róg, wicedyrektor szkoły w Myślenicach ds. Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, natomiast od strony dydaktycznej kursem się opiekował profesor Marek Buś z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Podczas inauguracji warsztatów nauczyciele spotkali się z władzami Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, m.in. z dziekanem Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Bogusławem Skowronkiem, prorektorem ds. kształcenia dr hab. Jerzym Waligórą i dyrektorem szkoły w Myślenicach mgr Jerzym Niedenthalem.

W czasie pobytu uczestnicy szkoleń zwiedzili Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kopalnię Soli w Wieliczce i Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także Zakopane. Na zakończenie warsztatów trzydzieści dwie nauczycielki, otrzymały z rąk prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka oraz przewodniczącej Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Teresy Starmach certyfikaty ukończenia warsztatów oraz prezenty w postaci podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego.

mgr Teresa Cierlik

Zwiedzanie Krakowa

Przerwa między wykładami

Inauguracja warsztatów

Krakow_warsztaty_Ryszard_Jacek_Róg_Marek_Bus_Jerzy_Niedenthal-480x328

Krakow_warsztaty_Kazimierz_Karolczak-480x317