Edukacja ponad granicami.

O tym, że edukacja nie zna granic, a nauczyciele szkół polonijnych krajów nordyckich nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje udowodnił weekendowy zjazd w Kopenhadze (7-8.X.2017).

To tam spotkali się nauczyciele, dyrektorzy i działacze szkół społecznych, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, przedstawiciele polskich organizacji kulturalno – oświatowych, a także nauczyciele pracujący w lokalnych systemach edukacji. Nad Bałtykiem, w siedzibie Ambasady RP w Kopenhadze reprezentanci Finlandii, Islandii, Szwecji, Norwegii i Danii debatowali nie tyle o przyszłości szkolnictwa, co o sposobach wzbogacenia lekcji historii, jak również znalezienia punktów stycznych w kulturach kraju pochodzenia i pobytu.

Sympozjum „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej” zorganizowane przez Nordycką Unię Oświaty Polonijnej uroczyście otworzył Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który podkreślił rolę nauczania języka polskiego i historii poza granicami kraju. „Pokolenie, które ignoruje historię nie ma ani przeszłości, ani przyszłości” – powiedział minister. Podczas inauguracji obecna była także ambasador Helena Mościska – Dandys i konsulowie.

Część merytoryczną dotyczącą edukacji historycznej między tradycyjnymi i nowymi koncepcjami nauczania przedstawił prof. dr hab. Stanisław Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była również część praktyczna, podczas której nauczyciele przedmiotów ojczystych podzielili się swoimi doświadczeniami, w tym stosowanymi na lekcjach metodami pracy.

Ogromne uznanie uczestników sympozjum wzbudził Karol Madaj z Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej, twórca edukacyjnych gier planszowych. Nie tylko opowiedział o tym, jak wykorzystywać gry w czasie zajęć, ale wszyscy mieli okazję pobawić się grą „Znaj znak” doskonale pozwalającą ćwiczyć spostrzegawczość, a także poznawać symbole historii Polski. To doskonały sposób nie tylko na powtórki, ale i naukę. Najwięcej uśmiechów wzbudziła gra „Kolejka” doskonale oddająca realia PRLu. Wykład na temat historycznego wtajemniczenia ucznia, czyli poloniki i autobiografie w odkrywaniu i nauczaniu naszych dziejów poprowadziła Beata Howe z Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO z Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji gratulacje popłynęły do Marii Małśnickiej – Miedzianogóry i Romana Miedzianogóry z okazji 20-lecia działania w Danii Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej im. Adama Sokólskiego. Podczas niedzielnej sesji zaprezentowano także historię Towarzystwa. Miłym akcentem był koncert pianistyczny połączony ze wspólnym śpiewaniem polskich pieśni.

Wnioski płynące z sympozjum pozwolą na dalszą pracę nad usprawnianiem i ulepszaniem procesów edukacyjnych we wszystkich szkołach polskich w krajach nordyckich.

Tekst: Iwona Mazurek-Orłowska