Nadanie imienia polskiej szkole w Bergen.

17 lutego 2018 roku Polska Szkoła w Bergen prowadzona przez Stowarzyszenie „Razem w Bergen” – Forening Sammen i Bergen w czasie oficjalnej uroczystości na pokładzie przebywającego w Bergen okrętu ORP gen. Kazimierz Pułaski otrzyma imię Marynarki Wojennej RP.

Jest to niezwykle ważny moment w historii szkoły, ponieważ w dziewiątym roku działalności i po blisko dwóch latach starań, otrzyma imię Marynarki Wojennej RP.
Ta uroczystość doskonale wpisze się również w 100 rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej i obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tego dnia nie zabraknie także części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły. Tematem przewodnim będzie oczywiście morze. Podczas szkolnej uroczystości nastąpi prezentacja nowego logo szkoły.

Głównym powodem, dla którego szkole zależało na nadaniu imienia Marynarki Wojennej RP jest bliskość morza, dotychczasowa, dobra współpraca z załogami okrętów wpływających do bergeńskiego portu, jak również wydźwięk historyczny. Ważna jest również rola, jaką pełni ta formacja sił zbrojnych, czyli promowanie pozytywnego wizerunku Polski poza jej granicami.

Udział w uroczystości zapowiedzieli przedstawiciele Ambasady RP w Oslo, Konsul Honorowy, przedstawiciel Inspektoratu Marynarki Wojennej i Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, a także admirałowie z Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Z tej okazji szkoła otrzymała już listy gratulacyjne od Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, Grzegorza Seroczyńskiego, dyrektora Biura Polonijnego Senatu RP oraz dr Marii Małaśnickiej – Miedzianogóry, przewodniczącej Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej.

Tekst: Iwona M. Orłowska