Nowa ambasador RP w Norwegii – kim jest?

Iwona Woicka-Żuławska została nowym ambasadorem RP w Norwegii.

Iwona Woicka-Żuławska jest absolwentką ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. na SGH otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Odbyła ponadto szereg szkoleń z zakresu m.in. integracji europejskiej, rynku wewnętrznego, procesu decyzyjnego UE w Kolegium Europejskim w Brugii, Uniwersytecie w Maastricht, MSZ Włoch oraz staż w Komisji Europejskiej (2000 r.). Prowadziła wykłady nt. procesu decyzyjnego, swobody świadczenia usług, społeczeństwa informacyjnego m.in. w KSAP, PISM, CE UW, SGH. Pracę zawodową rozpoczęła w 1997 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od stycznia 2010 r. Pracowała najpierw w Departamencie Strategii i Planowania, a następnie od września 2010 r. do 2014 r. w Ambasadzie RP w Londynie jako kierownik wydziału ds. ekonomicznych. Po powrocie z placówki w sierpniu 2014 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora (od maja 2016 r.) Departamentu Współpracy Ekonomicznej.

 

Źródło: MSZ