Podatek MVA (VAT) w Norwegii.

Podatek od towarów i usług MVA to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu podatkiem od wartości dodanej.

Podatnikiem MVA w Norwegii staje się każdy podmiot gospodarczy po przekroczeniu pewnej wysokości swoich obrotów w ciągu 12 miesięcy (2014r- 50 tys.  koron). Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do dodawania określonej ustawowo stawki podatku MVA do swoich usług lub sprzedawanych produktów oraz rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podatkiem naliczonym jest:

  • suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika,
  • suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego (w przypadku importu),

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy lub zwrotu podatku.

Od 1 stycznia 2005 roku stawka podatku od towarów i usług w Norwegii wynosi 25 procent, z wyjątkiem artykułów spożywczych i napojów, dla których stawka wynosi 14 procent. Transport osób itp. oraz bilety kinowe są obłożone 8-procentowym podatkiem MVA.

 

Niektóre towary i usługi są ​​zwolnione od podatku MVA, występuje wtedy tzw. zerowa stawka MVA. Dotyczy to sprzedaży np.: książek, gazet, używanych samochodów.
Niektóre usługi są ​​wyraźnie wyłączone z ustawy o MVA np. usługi opieki nad dzieckiem, usługi zdrowotne i edukacje, kulturalne.