Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności.

W siedzibie Polskiej Szkoły w Bergen odbyła się ceremonia wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności przyznanego Panu Tadeuszowi Stanisławowi Kopeckiemu

Odznaczenie jest przyznawane zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989 (zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 01 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej).
Pan Tadeusz Kopecki otrzymał odznaczenie za swoją działalność opozycyjną i niezłomną postawę w obronie wolności, praw człowieka i obywatela.

Odznaczenie zostało wręczone przez chargé d’affaires Ambasady RP w Oslo Mariana Siemakowicza.

W ceremonii wzięła udział rodzina Pana Tadeusza Kopeckiego, nauczyciele i opiekunowie Polskiej Szkoły w Bergen oraz Konsul Honorowy RP w Bergen, p. Øystein Elgan.

Krzyż Wolności i Solidarności

Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą ustanowioną w 2010 r. dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

1. byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub

2. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-wolnosci-i-solidarnosci/